Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zachter Yoga

Deelname

 • Deelnemen aan (één van) de lessen bij Zachter Yoga houdt automatisch in dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 
 • Wanneer de cursus vol is, kun je op een wachtlijst geplaatst worden

Tarieven en betaling

 • Op de website staat vermeld uit hoeveel lessen elk blok bestaat. Je betaald per blok omgerekend €10 per les. Je plek in de les is hiermee gereserveerd.
 • Je meld je aan tot wederopzegging. Minimaal 2 weken voor aanvang van het nieuwe blok dien je Wilma Ruinemans, Zachter yoga, op de hoogte te stellen van je opzegging. Bij te late afmelding wordt het volledige tarief van het blok in rekening gebracht
 • Losse lessen zijn mogelijk a €12 per les (kan in overleg gepland worden)
 • Proefles €10 per les (kan in overleg gepland worden)
 • Voor aanvang van het nieuwe blok ontvang je een betaalverzoek. Deze dient voor de eerste les voldaan te zijn
 • In overleg is het mogelijk om het lesgeld in 2 termijnen te voldoen. Je bindt je dan wel aan het hele blok, dus met betalingsverplichting
 • Wanneer je verhinderd bent mag je iemand anders jouw plek in laten nemen. Geef dit voor de les door aan Wilma Ruinemans, Zachter Yoga.
 • Restitutie van lesgeld is in principe niet mogelijk. Uiteraard kan ik me voorstellen dat er in sommige gevallen sprake is van overmacht door langdurige ziekte of blessures. Indien meer dan 2 weken achtereenvolgens lessen gemist worden door blessure, ziekte of operatie, neem dan contact met me op en dan kijken we samen naar een oplossing.
 • Het is mogelijk om een gemiste les in te halen op een ander tijdstip, in hetzelfde blok. Uiteraard dient er dan wel plek te zijn in een les. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • Zachter Yoga  is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van cursisten, noch voor elke vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les
 • Zachter Yoga, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de yogastudio. De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel tijdens of na de les.
 • Voor aanvang ben je verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, zodat zij hiermee rekening kan houden of eventuele alternatieven kan aandragen.
 • Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg je arts of therapeut over wat je wel/niet mag doen.  

Annulering

 • Zachter Yoga, Wilma Ruinemansbehoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Het blok wordt dan verlengd met het aantal uitgevallen lessen. Het hierop volgende blok wordt dan automatisch verkort.
 • Het wordt zeer op prijs gesteld als je je tijdig afmeld wanneer je verhinderd bent. Je geeft hiermee een ander een kans om een losse les te volgen of maakt ruimte voor een proefles voor iemand anders

 Privacy

 • Gegevens over deelnemers en andere belangstellenden die bekend zijn bij Zachter Yoga zullen enkel en alleen gebruikt worden ter informatie over de lessen, facturering, toekomstige activiteiten of ter bevestiging van deelname aan lessen. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder vooraf overleg en zullen worden vernietigd zodra de (ex)-deelnemer daar om vraagt of zodra Wilma Ruinemans, Zachter Yoga stopt met het geven van lessen.

Overig

 • Zachter Yoga behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijziging ontvang je per email en zal op de website geplaatst worden.